Groba uglasitev

V večini primerov služi kot priprava za kasnejšo »normalno« uglasitev.

Zelo pogosto srečujem primere, ko se klavir 20 ali 30 let praktično ni uporabljal, niti se ni vzdrževal, sedaj bi pa ponovno nekdo igral nanj.

Glede na dosedanje izkušnje se instrumentom,  ki 30 let niso bili uglašeni, napetost strun zmanjša do te mere, da instrument »zveni« približno pol tona nižje.

V takem primeru je brez smisla poskušati uglasiti instrument točno na 440 hz, ker strune te spremembe napetosti ne zdržijo. Kot uglaševalec skušam na podlagi izkušenj predvideti, približno koliko bodo strune popustile in to upoštevati pri samem uglaševanju.